üniversite kursu ankara


terim


Bir bilim,sanat,meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah - isim

Geleneksel mantıkta özne veya yüklem - mantık

Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri - matematik

Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri - matematik

Bir kesrin pay ve paydasından her biri,had - matematik
Örnek Cümle

Bazıları ise terimlerimizi milletlerarası esaslara bağlamak davasındadırlar.

Falih Rıfkı Atay


Son Sorgulananlar

Sorgu

Anlamı

Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan, başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat. isim

Damar tıkanıklığı. isim tıp

1. Aynı koşuda bir kişi adına yarışan atlar.

2. Aynı ahırdan olan yarış atları, ahırdaş. isim

3. Birbirinden hiç ayrılmayan sıkı arkadaşlar. mecaz

Yanağın ağız boşluğu hizasına gelen bölümü. isim

Devinmekten ve özellikle kasların kasılmasından canlının edindiği duyum, kinestezi. fizyoloji

İşlenmemiş, tabaklanmamış sığır derisinden yapılan ve deliklerine geçirilen şeritle sıkıca bağlanan ayak giyeceği, ayakkabı. isim

2. Araba yokuş aşağı giderken tekerleği frenlemek için altına sürülen demir levha. isim

3. Çene. isim denizcilik

4. Para cüzdanı. isim argo

Tanrı bilgisinin insan için doğal olduğunu ileri süren kuram. isim

Acımasız ve haksız davranan, zulmeden. sıfat

İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert organların genel adı. isim

Kemikten yapılmış. sıfat

İşsiz, işsiz güçsüz, başıboş, amaçsız, yararlı bir iş yapmayan, aylak. sıfat

üğişçöıI üğşçöiİ IĞÜİŞÇÖ

Polarılmış ışıkta, ışık titreşimlerinin doğrultusunu belirleyen düzlem. isim fizik

Tüm Hakları Saklıdır © 2008 - 2019

Sitemizin SEO çalışması Seo Uzmanı Zeze tarafından yapılmıştır.
anlaminedir.com bir nerededir.com sitesidir.